AOV VERGELIJKING

Vraag vrijblijvend een vergelijking van diverse aov verzekeringen aan en kies de beste!

Contact
  • Ik ben een man Ik ben een vrouw

Aov verzekering

Voor wie is de AOV verzekering?

Een aov is een verzekering voor zelfstandig ondernemers. Onder zelfstandig ondernemers vallen ook de directeur-grootaandeelhouder (DGA), de zelfstandigen zonder personeel (ZZP) en de vrije beroepsbeoefenaars zoals huisartsen (en andere medici), advocaten en psychologen. De aov verzekering keert uit in geval van ziekte of invaliditeit bij de verzekerde.

Waarom een aov verzekering afsluiten?

Hoewel een aov verzekering niet verplicht is voor zelfstandigen, is deze arbeidsongeschiktheidsverzekering wel aan te raden. Wanneer u als zelfstandige of zelfstandige zonder personeel door ziekte niet meer kunt werken is er geen wettelijke regeling op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekering die voorziet in een vangnet. De WAZ is immers in 2004 afgeschaft. Uiteindelijk – na het interen op het eigen vermogen – zal u zonder aov verzekering dan ook aangewezen zijn op een bijstandsuitkering, waarvan de uitkering niet vergelijkbaar zal zijn met hetgeen u middels een arbeidsongeschiktheidsverzekering zou regelen. Naast de gevolgen die de ziekte op sociaal gebied met zich meebrengt zal er dus ook een aanzienlijke terugval in inkomen plaatsvinden. Deze inkomensterugval is echter te voorkomen, en wel door een aov af te sluiten. Door u tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren middels een aov, bent u in staat uw levenstandaard te behouden.

Hoeveel premie betaal je voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een aov verzekering is voor de zelfstandig ondernemer erg belangrijk. Bij het afsluiten van een aov verzekering heeft u dan ook veel keuzemogelijkheden die allemaal invloed hebben op de premie. De premie die u uiteindelijk zult betalen is dan ook afhankelijk van een groot aantal factoren. De belangrijkste factoren zijn:

Wanneer wordt u door de aov verzekering als arbeidsongeschikt gezien?

Hierin zijn er veelal drie criteria.

  1. Gangbare arbeid: De arbeidsongeschiktheidsverzekering waarvoor u premie betaalt keert alleen uit als u tot helemaal geen werkzaamheden in staat bent. Dit hoeven dus niet uw gebruikelijke werkzaamheden te zijn. Aangezien het niet snel het geval zal zijn dat u tot helemaal geen werkzaamheden meer in staat bent, zal de verzekeraar niet snel tot uitbetaling hoeven over te gaan. De aov premie is in deze gevallen laag.
  2. Passende arbeid: Er wordt in dit geval door de arbeidsongeschiktheidsverzekering rekening gehouden met uw opleiding en het soort werk wat u nu doet. Als er geen werk gevonden kan worden, waarvan in redelijkheid van u verwacht kan worden dat u dit werk zult doen, zal de aov verzekeraar waar u de premie betaalt overgaan tot uitkering. In dit geval zal de premie hoger zijn dan bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor gangbare arbeid.
  3. Beroepsongeschiktheid: Als u het beroep wat u uitoefende niet meer kunt uitoefenen zal de aov verzekeraar tot uitbetaling overgaan. Aangezien de aov verzekeraar in dit geval snel tot uitkering zal moeten overgaan is de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering op basis van beroepsongeschiktheid het hoogst.

Aantal wachtdagen aov

Wachtdagen zijn de dagen in de periode na het intreden van de arbeidsongeschiktheid die de verzekeraar niet uitbetaald. Bij een keuze voor 30 wachtdagen zal de aov verzekeraar dus pas 30 dagen nadat u arbeidsongeschikt bent geworden overgaan tot betaling, in deze periode bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. Hoe groter het aantal wachtdagen is, hoe lager de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering zal zijn. Bekijk ook het overzicht verzekeringen

Duur van de AOV uitkering

Hoe langer u wilt dat de aov verzekeraar uitbetaalt hoe hoger de premie zal zijn. Moet de arbeidsongeschiktheidsverzekering bijvoorbeeld tot de leeftijd van 55 uitkeren of tot 65 jaar.

Hoogte van het loon en percentage

Hoe groter het deel van uw inkomen dat u wilt verzekeren, hoe hoger de aov premie zal zijn. Als u 60% van uw inkomen wilt verzekeren middels een arbeidsongeschiktheidsverzekering kost u dat minder in premie dan wanneer u 75% van uw inkomen wilt verzekeren. Vanzelfsprekend betaalt u ook een hogere premie als u 140.000 euro verdient dan wanneer u 70.000 euro verdient.

Fiscaal voordeel aov

De premie die u betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn aftrekbaar in box 1 (zie ons artike onder fiscale aspecten premie aov. De eventueel te ontvangen uitkeringen zijn belast.

Wordt u altijd door een aov verzekeraar geaccepteerd?

Wanneer u een aanvraag voor een aov doet zult u een medische keuring dienen te ondergaan. In eerste instantie zal dit aan de hand van het invullen van een gezondheidsverklaring gaan. Mocht hieruit echter geen eenduidig beeld naar voren komen of gaat het om een bedrag wat het eerste jaar de 32.000 euro en het tweede en verdere jaren de 22.000 euro te boven gaat, dan zal er naast de gezondheidsverklaring een keuring door een onafhankelijke arts worden gevraagd. Als uit de keuring komt dat u een verhoogde kans heeft om arbeidsongeschikt te worden dan kan de aov verzekeraar u een hogere premie berekenen of uitsluitinggronden opnemen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering. In het uiterste geval kan een aov verzekeraar u weigeren. Verder zijn de normale uitsluitingsgronden van toepassing. Indien u ooit geroyeerd bent bij een andere verzekeringsmaatschappij wegens betalingsachterstanden (u heeft bijvoorbeeld een deurwaarder langs gehad omdat uw premie niet op tijd betaald was), kunt u ook problemen krijgen met de acceptatie. Een goede website over inkomen en betalingen voor zelfstandig ondernemers is strafbetalen.

AOV en uw hypotheek

Uw hypotheek is volledig afgestemd op uw huidige inkomen en eventueel vermogen. Indien dit onverhoopt door arbeidsongeschikheid gedeeltelijk wegvalt kan het zo zijn dat de maandlasten van uw hypotheek niet meer op te brengen zijn (nog even los van de mogelijke hypotheekrente schommelingen). Er zijn hypotheekverstrekkers die dit risico afdekken (meestal met een eenmalige koopsom). Zorg voor een onafhankelijk hypotheekadvies.

AOV en uw lening

Een aov is nog geen verzekering voor uw krediet. In het bepalen van de hoogte van uw gewenste uitkering van uw aov denkt u wellicht niet direct aan de kosten van uw persoonlijke lening of doorlopend krediet. Diverse lening verstrekkers bieden een verzekering voor dit krediet, de zogenaamde kredietverzekering. U doet er goed aan om eens wat tijd te besteden aan leningen vergelijken als u overweegt om geld te lenen. Wellicht is het goedkoper om de maandlasten van uw lening apart te verzekeren en niet mee te nemen in uw aov.

AOV – zelf sparen?

Afhankelijk van de spaarrente en het inkomen dat u heeft is het ook mogelijk om uw eigen voorzieningen te treffen tegen arbeidsongeschiktheid. Een nadeel is dat, anders bij een aov, het bedrag dat u heeft als u aan het begin van de beoogde periode arbeidsongeschikt raakt erg laag zal zijn, immers heeft u nog niet vee opgebouwd. Tevens zijn spaarproducten ook complexe producten.