AOV VERGELIJKING

Vraag vrijblijvend een vergelijking van diverse aov verzekeringen aan en kies de beste!

Contact
  • Ik ben een man Ik ben een vrouw

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aegon

De AEGON arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering bij uitstek voor ondernemers. AEGON biedt de zelfstandige ondernemer vier varianten waarin rekening wordt gehouden met de oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Hiernaast keert AEGON u niet het verlies van inkomen uit, maar keert het altijd het verzekerde bedrag uit. Mocht u arbeidsongeschikt raken verplicht AEGON u niet om een ander beroep uit te oefenen. Het vinden van aangepast werk zal altijd binnen het eigen bedrijf plaatsvinden.

Verzekeren bij Aegon

Globaal gezien zou je alle verzekeringen in Nederland onder kunnen verdelen in 2 groepen, namelijk schadeverzekeringen en sommenverzekeringen. Van schadeverzekeringen kunnen we – om het simpel te stellen – zeggen dat je er niet beter van mag worden, het uitgangspunt is om de verzekerde in de gelegenheid te stellen het ‘vermogen te beschermen’, zoals bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook kan je dit ‘beschermen van vermogen van derden’ verzekeren, denk bijvoorbeeld aan schade waarvoor je wettelijk aansprakelijk bent (WA verzekering). In de categorie schadeverzekering is er ook:

Schadeverzekeringen hebben een aantal algemene uitsluitingen, die voor bijna alle maatschappijen hetzelfde zijn. Denk hierbij aan gewapend conflict, muiterij, terrorisme, maar ook bijvoorbeeld rellen. Dit zijn vormen van Molest, waarvan een deel volgens de WFT (Wet financieel toezicht) niet verzekerd mag worden. Ook zijn veelal een aantal natuurrampen uitgesloten voor verzekering. Een bijzondere categorie is de brandverzekering, hieronder kan onder meer vallen:

Hoewel we geen grondig onderzoek hebben verricht, ligt het in de lijn der verwachting dat Aegon in de meeste van bovengenoemde verzekeringen kan voorzien. U kunt Aegon bereiken op 088-3 440 344.

Daarnaast is er dan de sommenverzekeringen, die (soms van tevoren) uitkeren, en meestal bij het voorval. Deze verzekeringen worden veelal op het leven afgesloten.

Tevens kunt u gratis informatie bij AOVcheck.nl aanvragen, om dat te doen klikt u hier.