AOV VERGELIJKING

Vraag vrijblijvend een vergelijking van diverse aov verzekeringen aan en kies de beste!

Contact
  • Ik ben een man Ik ben een vrouw

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Avero Achmea

Niet alleen uw inkomen is verzekerd bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering achmea, ook helpt Avero Achmea u bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Mocht u toch arbeidsongeschikt raken helpen zij bij de reintegratie. Er is een keuze tussen een Compacte polis of een Complete polis. De Complete polis biedt meer voor de ondernemer die graag een polis wil die op zijn persoonlijke situatie is afgestemd, terwijl de Compact polis zeer geschikt is voor mensen die niet volledig afhankelijk zijn van het inkomen uit de onderneming. De afgesproken uitkering wordt daadwerkelijk uitgekeerd, er zal dus geen correctie plaatsvinden aan de hand van een inkomenstoets over het voorgaande jaar. Voor zorg kijk bij zorg avero achmea.

Verzekeren bij AVERO ACHMEA

Globaal gezien zou je alle verzekeringen in Nederland onder kunnen verdelen in 2 groepen, namelijk schadeverzekeringen en sommenverzekeringen. Van schadeverzekeringen kunnen we – om het simpel te stellen – zeggen dat je er niet beter van mag worden, het uitgangspunt is om de verzekerde in de gelegenheid te stellen het ‘vermogen te beschermen’, zoals bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook kan je dit ‘beschermen van vermogen van derden’ verzekeren, denk bijvoorbeeld aan schade waarvoor je wettelijk aansprakelijk bent (WA verzekering). In de categorie schadeverzekering is er ook:

Schadeverzekeringen hebben een aantal algemene uitsluitingen, die voor bijna alle maatschappijen hetzelfde zijn. Denk hierbij aan gewapend conflict, muiterij, terrorisme, maar ook bijvoorbeeld rellen. Dit zijn vormen van Molest, waarvan een deel volgens de WFT (Wet financieel toezicht) niet verzekerd mag worden. Ook zijn veelal een aantal natuurrampen uitgesloten voor verzekering. Een bijzondere categorie is de brandverzekering, hieronder kan onder meer vallen:

Hoewel we geen grondig onderzoek hebben verricht, ligt het in de lijn der verwachting dat AVERO ACHMEA in de meeste van bovengenoemde verzekeringen kan voorzien. U kunt AVERO ACHMEA bereiken op 0900-7635967.

Daarnaast is er dan de sommenverzekeringen, die (soms van tevoren) uitkeren, en meestal bij het voorval. Deze verzekeringen worden veelal op het leven afgesloten.

Tevens kunt u gratis informatie bij AOVcheck.nl aanvragen, om dat te doen klikt u hier.