AOV VERGELIJKING

Vraag vrijblijvend een vergelijking van diverse aov verzekeringen aan en kies de beste!

Contact
  • Ik ben een man Ik ben een vrouw

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Interpolis

Interpolis behoort tot de grootste verzekeraars van Nederland. Zij hanteert de visie dat verzekeren op vertrouwen en helderheid gebaseerd moet zijn. Het is voor Interpolis belangrijk dat hun cliënten vooraf weten waar ze aan toe zijn. Interpolis biedt twee varianten aan op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, het InkomenZekerPlan en de InkomensZekerBasis. Voor de starter heeft Interpolis een Groeioptie, u start met een laag verzekerd bedrag en heeft de mogelijkheid om dit bedrag snel te verhogen. Preventie en reintegratie staan hoog op de agenda bij Interpolis.

Verzekeren bij Interpolis

Globaal gezien zou je alle verzekeringen in Nederland onder kunnen verdelen in 2 groepen, namelijk schadeverzekeringen en sommenverzekeringen. Van schadeverzekeringen kunnen we – om het simpel te stellen – zeggen dat je er niet beter van mag worden, het uitgangspunt is om de verzekerde in de gelegenheid te stellen het ‘vermogen te beschermen’, zoals bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook kan je dit ‘beschermen van vermogen van derden’ verzekeren, denk bijvoorbeeld aan schade waarvoor je wettelijk aansprakelijk bent (WA verzekering). In de categorie schadeverzekering is er ook:

Schadeverzekeringen hebben een aantal algemene uitsluitingen, die voor bijna alle maatschappijen hetzelfde zijn. Denk hierbij aan gewapend conflict, muiterij, terrorisme, maar ook bijvoorbeeld rellen. Dit zijn vormen van Molest, waarvan een deel volgens de WFT (Wet financieel toezicht) niet verzekerd mag worden. Ook zijn veelal een aantal natuurrampen uitgesloten voor verzekering. Een bijzondere categorie is de brandverzekering, hieronder kan onder meer vallen:

Hoewel we geen grondig onderzoek hebben verricht, ligt het in de lijn der verwachting dat Interpolis in de meeste van bovengenoemde verzekeringen kan voorzien. U kunt Interpolis bereiken op 0900 476 96 74 (lokaal tarief).

Daarnaast is er dan de sommenverzekeringen, die (soms van tevoren) uitkeren, en meestal bij het voorval. Deze verzekeringen worden veelal op het leven afgesloten.

Tevens kunt u gratis informatie bij AOVcheck.nl aanvragen, om dat te doen klikt u hier.