AOV VERGELIJKING

Vraag vrijblijvend een vergelijking van diverse aov verzekeringen aan en kies de beste!

Contact
  • Ik ben een man Ik ben een vrouw

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Reaal

Reaal is een verzekeraar die openheid en duidelijkheid hoog in het vaandel heeft. Door middel van de aov verzekering van Reaal kunt u tot 80% van u jaarinkomen verzekeren. Het maximaal te verzekeren bedrag bedraagt € 100.000, Р. Gedurende de eerste drie jaar krijgt u bovendien een aanmerkelijke instapkorting. Daarnaast hanteert Reaal een no-claim korting die van toepassing is als u 2 jaar of langer niet arbeidsongeschikt bent geweest. Bij Reaal heeft u onder andere ook de keuze of u al dan niet verzekert wilt zijn voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van psychische aandoeningen Рdenk aan een burn out -, als u hier niet voor kiest krijgt u een premiekorting die kan oplopen tot 25%.

Verzekeren bij REAAL

Globaal gezien zou je alle verzekeringen in Nederland onder kunnen verdelen in 2 groepen, namelijk schadeverzekeringen en sommenverzekeringen. Van schadeverzekeringen kunnen we – om het simpel te stellen – zeggen dat je er niet beter van mag worden, het uitgangspunt is om de verzekerde in de gelegenheid te stellen het ‘vermogen te beschermen’, zoals bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook kan je dit ‘beschermen van vermogen van derden’ verzekeren, denk bijvoorbeeld aan schade waarvoor je wettelijk aansprakelijk bent (WA verzekering). In de categorie schadeverzekering is er ook:

Schadeverzekeringen hebben een aantal algemene uitsluitingen, die voor bijna alle maatschappijen hetzelfde zijn. Denk hierbij aan gewapend conflict, muiterij, terrorisme, maar ook bijvoorbeeld rellen. Dit zijn vormen van Molest, waarvan een deel volgens de WFT (Wet financieel toezicht) niet verzekerd mag worden. Ook zijn veelal een aantal natuurrampen uitgesloten voor verzekering. Een bijzondere categorie is de brandverzekering, hieronder kan onder meer vallen:

Hoewel we geen grondig onderzoek hebben verricht, ligt het in de lijn der verwachting dat REAAL in de meeste van bovengenoemde verzekeringen kan voorzien. U kunt REAAL bereiken op 0900 – 3552248.

Daarnaast is er dan de sommenverzekeringen, die (soms van tevoren) uitkeren, en meestal bij het voorval. Deze verzekeringen worden veelal op het leven afgesloten.

Tevens kunt u gratis informatie bij AOVcheck.nl aanvragen, om dat te doen klikt u hier.