AOV VERGELIJKING

Vraag vrijblijvend een vergelijking van diverse aov verzekeringen aan en kies de beste!

Contact
  • Ik ben een man Ik ben een vrouw

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Unive

Bij Unive kunt u tot 80% van uw gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar verzekeren. Startende ondernemers krijgen bovendien de eerste drie jaar premiekorting en een ieder die een verzekering afsluit, is het laatste verzekeringsjaar geen premie verschuldigd. Preventie krijgt veel aandacht bij Unive, en in veel gevallen is ook de re-integratie of herscholing verzekerd. Unive kent geen winstoogmerk en kan daarom scherpe premies aanbieden. Als het tot een uitkering zou komen, betaalt Unive vanaf het tweede jaar uw premie in evenredigheid tot de uitkering aan u terug.

Verzekeren bij Unive

Globaal gezien zou je alle verzekeringen in Nederland onder kunnen verdelen in 2 groepen, namelijk schadeverzekeringen en sommenverzekeringen. Van schadeverzekeringen kunnen we – om het simpel te stellen – zeggen dat je er niet beter van mag worden, het uitgangspunt is om de verzekerde in de gelegenheid te stellen het ‘vermogen te beschermen’, zoals bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook kan je dit ‘beschermen van vermogen van derden’ verzekeren, denk bijvoorbeeld aan schade waarvoor je wettelijk aansprakelijk bent (WA verzekering). In de categorie schadeverzekering is er ook:

Schadeverzekeringen hebben een aantal algemene uitsluitingen, die voor bijna alle maatschappijen hetzelfde zijn. Denk hierbij aan gewapend conflict, muiterij, terrorisme, maar ook bijvoorbeeld rellen. Dit zijn vormen van Molest, waarvan een deel volgens de WFT (Wet financieel toezicht) niet verzekerd mag worden. Ook zijn veelal een aantal natuurrampen uitgesloten voor verzekering. Een bijzondere categorie is de brandverzekering, hieronder kan onder meer vallen:

Hoewel we geen grondig onderzoek hebben verricht, ligt het in de lijn der verwachting dat Unive in de meeste van bovengenoemde verzekeringen kan voorzien. U kunt Unive bereiken op 0592 348 999.

Daarnaast is er dan de sommenverzekeringen, die (soms van tevoren) uitkeren, en meestal bij het voorval. Deze verzekeringen worden veelal op het leven afgesloten.

Tevens kunt u gratis informatie bij AOVcheck.nl aanvragen, om dat te doen klikt u hier.