AOV VERGELIJKING

Vraag vrijblijvend een vergelijking van diverse aov verzekeringen aan en kies de beste!

Contact
  • Ik ben een man Ik ben een vrouw

AOV premie

De premie van een AOV is van zeer veel factoren afhankelijk. Nadeel hiervan is dat er geen vaste premie voor een aov verzekering kan worden gegeven. Het voordeel hiervan is echter dat de AOV geheel op uw wensen aan te passen is en dat u ook alleen premie betaald voor de omstandigheden waarin u verzekerd wilt zijn. De factoren die altijd invloed hebben op uw premie als u een AOV afsluit zullen hieronder behandeld worden.

Factoren die de aov premie beïnvloeden

Beroep

Uw beroep heef een zeer grote invloed op de hoogte van de premie van uw AOV. Hoe risicovoller het beroep is dat u uitoefent, hoe hoger de premie zal uitvallen. Er is geen lijst waarop staat welk beroep welk risico met zich meebrengt. De verzekeraar is geheel vrij om te bepalen hoe hoog zij het risico inschat. Het kan dus verschillen per AOV verzekeraar in welke risicoklasse u terechtkomt, en dus hoe hoog uw premie is. Vergelijken is dus de moeite waard.

Verzekerd bedrag

Over het algemeen zal een verzekeraar niet meer dan 80% van uw inkomen willen verzekeren. Hoe kleiner het percentage van uw inkomen is dat u wilt verzekeren hoe lager de premie zal zijn van uw AOV. Waar u bij het kiezen van een AOV verzekeraar op moet letten is of de verzekeraar u het verzekerde bedrag uitbetaald of kijkt naar het daadwerkelijk verdiende loon. Ook is het belangrijk dat u zich er bewust van bent dat het verzekerde bedrag vaak slechts op vastgestelde momenten gewijzigd kan worden.

Eindleeftijd

Dit is de leeftijd tot wanneer u de verzekering en dus de eventuele uitkering wilt laten lopen. Dit is maximaal 65 jaar. Bij zeer zware beroepen kan de verzekeraar zelf de eindleeftijd vaststellen. Het spreekt voor zich dat hoe lager de eindleeftijd is hoe lager de premie voor uw AOV zal zijn.

Wachttijd

De wachttijd bij een AOV is de periode die tussen het moment van arbeidsongeschikt raken en het moment waarop de verzekering begint uit te keren ligt. U kunt zelf aangeven hoe lang de wachttijd moet zijn, en hoe lang u dus zelf denkt de inkomensterugval te kunnen opvangen. Hoe langer de wachttijd is hoe groter de kans is dat u in die periode herstelt, en de verzekeraar niet hoeft uit te betalen. De premie voor uw AOV zal bij een langere wachttijd dan ook lager zijn i.t.t. de premie bij een AOV met een korte wachttijd.

Arbeidsongeschiktheidscriterium

De premie van uw AOV zal hoger zijn als u zich wilt verzekeren tegen beroepsarbeidsongeschiktheid, dit houdt in dat er bij beoordeling van de arbeidsongeschiktheid alleen wordt gekeken of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Wanneer u zich verzekert tegen passende arbeid of gangbare arbeid zal de premie van de AOV lager zijn. Passende arbeid houdt in dat er rekening wordt gehouden met uw beroep, werkervaring en opleiding en de premie zal dan ook hoger zijn dan bij een AOV die kijkt naar gangbare arbeid, wat inhoud dat zolang u algemeen geaccepteerde beroepen kunt uitoefenen niet volledig arbeidsongeschikt bent.

Percentage arbeidsongeschiktheid

Het percentage arbeidsongeschiktheid ziet erop wanneer de AOV-verzekeraar moet uitkeren. U kunt dit zelf kiezen. Als u ervoor kiest dat de AOV-verzekeraar vanaf 25% arbeidsongeschiktheid dient uit te betalen, betaal u een hogere premie dan wanneer u ervoor kiest om pas bij 40% arbeidsongeschiktheid recht te hebben op een uitkering.

Starterskorting

Als u starter bent krijgt u bij de meeste verzekeraars een starterkorting gedurende de eerste drie jaar. Dit brengt de premie omlaag.

Fiscale aftrekbaarheid AOV premie

De premie die u betaalt voor uw AOV is aftrekbaar in Box 1. Daartegenover staat dat de uitkeringen die u eventueel ontvangt belast zijn.

AOV premie is maatwerk

Aangezien de premie van uw AOV dus van al deze factoren afhankelijk is, zal ook de premie per persoon zeer verschillend zijn. U kunt uw AOV zo aanpassen dat die aan uw wensen voldoet en er een goede balans is tussen premie en het verzekerde.

AOV Premie in 2014

In tegenstelling tot de zorg lijkt de premie van de arbeidsongeschikheidsverzekeringen in 2014 wat minder hard te gaan stijgen. 1 van de bekendste en scherpste aov regelingen is voor de sector metaal en techniek. Hier is de stijging voor 2014 al bekend gemaakt. Deze zal 0,13% bedragen en blijft daarmee goedkoop.