AOV VERGELIJKING

Vraag vrijblijvend een vergelijking van diverse aov verzekeringen aan en kies de beste!

Contact
  • Ik ben een man Ik ben een vrouw

Arbeidsongeschiktheidsuitkering altijd belast

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering is per 01-01-2009 altijd belast als inkomen in box 1. Als u de AOV premies heeft afgetrokken is de uitkering belast op het moment dat u het bedrag dat u aan arbeidsongeschiktheidsverzekering premies heeft betaald, uitgekeerd heeft gekregen. Hiernaast mag er slechts € 2.269,- aan aov premies worden afgetrokken. Eventuele uitkeringen zijn dus altijd progressief belast in box 1. Dit is de box voor inkomen uit werk en woning. De belasting vindt plaats in het jaar dat de uitkering van de verzekering ook plaats vindt. Er staat wel tegenover dat u de premies voor de aov verzekering dus ook kunt aftrekken in dezelfde box (box 1) in het jaar dat u ze betaalt. Hier vindt u een rekenvoorbeeld:

Rekenvoorbeeld aftrekbaarheid AOV premie

Stel, uw (bruto) inkomen is € 40 000,- op jaarbasis. Uw inkomen valt in schijf 3. U betaalt bijvoorbeeld € 2 000,- aan premies op jaarbasis om u te verzekeren tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Uw inkomstenbelasting wordt dan gebaseerd op € 38 000,- en niet op € 40 000,-. Het voordeel is daarmee € 2 000,- * 0.42 (het tarief in schijf 3 is 42%) = € 840,-. Uw werkelijke netto premie is daarmee feitelijk € 1 160,-.

Tabel tarief inkomstenbelasting voor box 1 uit 2006

Schijf Belastbaar inkomen Percentage Inkomstenbelasting tot 65 jaar

  1. t/m € 17.046: 34.15%
  2. van € 17.047 t/m € 30.631: 41,45%
  3. € 30.632 t/m € 52.228: 42%
  4. € 52.229 en hoger: 52%

Overgangsregeling

Aov premies die u voor 01-01-2009 heeft betaald, kunnen in geval van een AOV-uitkering nog wel onbeperkt worden afgetrokken.

Kijk ook eens op Offerte lening aanvragen.