AOV VERGELIJKING

Vraag vrijblijvend een vergelijking van diverse aov verzekeringen aan en kies de beste!

Contact
  • Ik ben een man Ik ben een vrouw

Zelfstandige zonder personeel

Ondanks de economische omstandigheden, of misschien wel door de economische omstandigheden, neemt het aantal ZZPers (zelfstandigen zonder personeel) nog steeds toe. Het aantal zelfstandigen zonder personeel is in Nederland momenteel zo’n 5% van de beroepsbevolking. Van deze ZZP-ers heeft 36% zich verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

ZZP-er, wat is dat?

ZZP is geen ondernemingsvorm, al is het wel zo ingeburgerd. De meeste ZZP-ers hebben een eenmanszaak, maar niet elke eenmanszaak is van een ZZP-er. In een eenmanszaak kan je namelijk wel personeel hebben, een zzp-er heeft geen personeel, vandaar de term ‘zelfstandige zonder personeel’.

Een ZZP-er wordt soms ook wel aangeduid als freelancer. Belangrijk is dat de zelfstandige zonder personeel voor eigen rekening en risico werkt. Vrijheid, eigen baas, eigen hand in het inkomen zijn voordelen. Nadelen waar de zelfstandige zonder personeel tegenop kan lopen zijn de risico’s en het niet mee profiteren van belangrijke sociale voorzieningen.

Regelen als ZZP-er

Als zelfstandige zonder personeel moet u aan een hoop zaken denken. Uw verzekeringen komen dan wellicht niet op de eerste plaats. Toch is het erg belangrijk om uw grootste risico, namelijk verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid, serieus te bekijken. Op deze website vind u partijen die u verder kunnen helpen. Daarnaast treft u zorgvuldig gerangschikte informatie die voor zelfstandige zonder personeel van groot belang zijn.

ZZP-er worden

Als zzp-er verricht u op een zelfstandige wijze arbeid voor externe opdrachtgevers. De maatschappij ziet dit over het algemeen als een welkome aanvulling op de arbeidsmarkt. Dat mag ook wel, als ZZP-er draagt u zelf verantwoordelijkheid voor uw inkomen en daarbij is het is de omgeving van een zzp-er de kweekvijver voor werkgeverschap. Toch schort er nogal wat omtrent het zzp-er zijn, zo zijn de administratieve lasten en de juridische status van een zzp-er lastig. Bij de belastingdienst moet je als zzp-er een VAR verklaring aanvragen. En ondanks dat er zo’n achthonderdvijftigduizend zzp-ers zijn in Nederland, vindt de belastingdienst het tot op heden niet nodig om dit niet tot een jaarlijks terugkerende last te maken, waarbij ook nog eens de aanvraagtermijn voor een VAR verklaring veel te lang is. Los van deze verklaring moet je als ZZP-er alsnog een BTW-nummer en een KVK inschrijving regelen (op vrijgevestigden na). Een ander vervelend ding is het gebrek aan sociaal vangnet omtrent de ZZP-ers, als zzp-er heb je geen recht op de reguliere uitkeringen waar werknemers gebruik van kunnen maken. Wel is er de BBZ, Besluit bijstandverlening zelfstandigen, maar daar wordt amper gebruik van gemaakt. Deels komt dit door onbekendheid onder ZZP-ers met de regeling, anderzijds door de lastige procedure om het aan te vragen c.q. de criteria om ervoor in aanmerking te komen. Tot slot verloopt de toekenning niet altijd even soepel en gaat het om een maximale periode van 3 jaar. Samengevat beschouwt de overheid het risico op inkomensverlies, waaronder het inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid als bedrijfsrisico. Je verzekering tegen inkomensverlies (aov bijvoorbeeld) dien je als zzp-er dan ook op de particuliere markt te regelen, danwel zelfstandig een spaarpot aan te leggen. Er zijn een aantal haken en ogen aan het zelf regelen van een aov verzekering. Allereerst is de particuliere markt niet verplicht u te accepteren als verzekerde. Er is er wel een vangnetverzekering voor ondernemers met lastig dekbare risico’s, zoals een reeds bestaande ziekte. De vangnetverzekering is er voor ondernemers die korter dan 3 maanden werken en daarbij is de wachttijd ook nog eens 1 jaar (was zelfs 2 jaar). Politiek lijkt er wel 1 en ander te veranderen. Het CDA en de VVD waren de enige 2 partijen die wat voelde voor verlichting van de rompslomp omtrent het bestaan van een ZZP-er (urencriterium (minimum aantal uren zelfstandige zonder personeel), var verklaring etc.).