Bezoek de website Vergelijk alle maatschappijen

Zorgtoeslag 2014

De zorgtoeslag is een tegemoedkoming in de kosten van de zorgverzekeringen van de overheid. De oplopende kosten van deze vergoeding hebben het kabinet doen besluiten om de zorgtoeslag vanaf 2014 iets te verlagen. Het uitgangspunt is wel dat de gezinnen met een minimaal inkomen zoveel mogelijk ontzien worden.

Zorgtoeslag 2014 berekenen?

Wanneer u recht heeft op zorgtoeslag en hoeveel zorgtoeslag u mag verwachten in 2014  proberen wij graag hieronder uit te leggen. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet u achtien jaar oud zijn, Nederlandse nationaliteit hebben, een basisverzekering hebben en een inkomen dat gemaximaliseerd is.  De hoogte van de zorgtoeslag 2014 is sterk afhankelijk van uw inkomen en dat van uw partner.

Hoeveel zorgtoeslag

Op de website van de belastingdienst (toeslagen) kunt u precies uitrekenen hoeveel zorgtoeslag u in 2014 krijgt. Er is nog geen mogelijkheid om te berekenen wat de zorgtoeslag in 2014 precies gaat worden, al zal het wel minder worden dan in 2014. Het zal betrekkelijk om een kleine verlaging gaan. De inflatie komt daar wel bovenop. AOVCheck.nl houdt u op de hoogte.

De zorgtoeslag zal de komende 30 jaar geleidelijk verlaagd worden. Een en ander heeft te maken met het feit dat de uitgaven voor de zorg sneller stijgen dan de inkomens. In basis heeft dat tot gevolg dat er meer mensen recht hebben op zorgtoeslag. Het kabinet is voornemens om op deze manier uiteindelijk 1,8 miljard te besparen.

Zorgtoeslag aanvragen

In 2014 zal de zorgtoeslag ¬†euro’s lager uitvallen dan in 2014. Dit is een besluit geweest dat de overheid begin 2014 ¬†al had genomen om een compensatie in te zetten voor de oplopende kosten van de zorg. ¬†In Nederland ontvangen ongeveer 5 miljoen mensen een zorgtoeslag. De aanvragen verlopen via de website van de belastingdienst, op http://www.toeslagen.nl/particulier/zorgtoeslag.html kunt u meer lezen. De rekenmodule zorgtoeslag voor 2014 is nog niet beschikbaar, een proefberekening zorgtoeslag voor 2014 kunt u binnenkort overigens ook maken op onze website.

Ook zorgtoeslag in het buitenland?

Ja, ook als u in het buitenland woont kunt u recht hebben op zorgtoeslag in 2014. Het criterium is dat u werkzaam bent in Nederland danwel een uitkering in Nederland ontvangt, danwel dat u een gezinglid bent van iemand die aan deze criteria voldoet. Onder uitkering verstaan we overigens ook de pensioenuitkering.

Toeslagpartner

Het begrip toeslagpartner is niet voor iedereen even duidelijk. Ook in 2014 is de constructie nog hetzelfde, in plaats van het begrip ‘partner’ spreekt de belastingdienst waar het gaat om toeslagen over een ‘toeslagpartner’. Bij echtgenoten en geregistreerd partnerschap is het makkelijk: in 2014 is je toeslagpartner je echtgeno(o)t(e) of je geregistreerd partner. Heb je deze niet, maar bijvoorbeeld een vriend, vriendin zonder dat het partnerschap geregistreerd is (let op: dus ook bij samenlevingsovereenkomsten), dan geldt wat anders. De definitieve en meest actuele informatie staat op de website van de belastingdienst, maar voor 2014 komt het neer op: