Zorgverzekering

De premies van de zorgverzekeringen voor 2014 zijn ondertussen bekend gemaakt door alle verzekeraars. De eerste zorgverzekeraar die de premie voor 2014 bekendmaakte was DSW. Zorgverzekeraar DSW is historisch gezien meestal de eerste die met de nieuwe premies en voorwaarden komt, andere zorgverzekeraars volgen meestal in de weken erop. Doordat de premie van de zorgverzekeringen nauw samenhangt met de kosten van de zorg, het Nederlandse zorgstelsel en de verplichte basis wijken de basispremies van de verzekeraars meestal niet veel van elkaar af. Wel zijn er grote verschillen in de vergoedingen van de aanvullende verzekeringen. Welke maatschappij en welk aanvullend pakket voor u het beste is hangt af van uw wensen en uw persoonlijke situatie. Denkt u veel zorg nodig te hebben dan zult u zich beslist moeten verdiepen in een groot aantal aanvullende verzekeringen. Vergelijk dan van wat u verwacht in uw aanvullende verzekering met wat de betreffende aanvullende verzekering u biedt.

Premies zorgverzekering vergelijken

Maatschappij Basis premie Aanvullend pakket v.a. Tandarts apart Fysio apart Vrijwillig eigen risico
Agis€ 108,25€ 5,25Vergelijk!
Anderzorg€ 96,25€ 13,00Vergelijk!
Avero Achmea€ 110,33€ 11,75Vergelijk!
CZ€ 107,80€ 7,05Vergelijk!
Delta Lloyd€ 108,15€ 11,50Vergelijk!
FBTO€ 96,75€ 3,04Vergelijk!
Friesland€ 106,90€ 5,95Vergelijk!
Kiemer€ 103,00€ 3,50Vergelijk!
Menzis€ 106,50€ 7,45Vergelijk!
OHRA€ 109,69€ 9,89Vergelijk!
ONVZ€ 107,31€ 9,06Vergelijk!
Salland€ 107,00€ 7,50Vergelijk!
Stad Holland€ 103,50€ 10,95Vergelijk!
Unive€ 108,25€ 8,95Vergelijk!
VGZ€ 108,25€ 8,95Vergelijk!
VvVA€ 100,74€ 8,32Vergelijk!
ZEKUR€ 92,50€ 23,75Vergelijk!
Zilveren Kruis€ 104,25€ 8,90Vergelijk!
Vergelijk alles

Zorgverzekering

Acceptatieplicht zorgverzekeraar

Acceptatie- en verzekeringsplicht: een zorgverzekering is een verzekering die voor iedereen die in Nederland woont verplicht is. De verzekering zorgt ervoor dat kosten die gemaakt moeten worden voor noodzakelijke zorg, vergoed worden. Aangezien de zorgverzekering verplicht is voor iedereen, moeten zorgverzekeraars iedereen die zich wil verzekeren accepteren. Dit is alleen anders als degene die een verzekering wil afsluiten, in een periode van vijf jaar voorafgaand daaraan is geroyeerd wegens wanbetaling bij een andere verzekeraar , of verzekeringsfraude heeft gepleegd. In dit geval mag de verzekeraar die deze persoon heeft geroyeerd deze persoon gedurende vijf jaar na het royeren weigeren. Een andere zorgverzekeraar mag deze persoon niet weigeren. Voor de basisverzekering mogen verzekeraars bovendien geen aanvullende eisen stellen. U kunt uw zorgverzekering uitbreiden door middel van het afsluiten van aanvullende verzekeringen. Zorgverzekeraars mogen voor aanvullende verzekeringen echter wel (medische) eisen stellen. De zorgverzekering is, zoals al eerder vermeld, verplicht. Als je een periode geen zorgverzekering hebt gehad, kan je een boete van 130% van de niet betaalde premie krijgen. In de Zorgverzekeringswet is bepaald waaraan verzekeraars moeten voldoen. Ook staat in deze wet welke kosten de basisdekking vergoedt. Naast deze wet is er ook nog de wet op de Zorgtoeslag die bepaalt dat mensen met een laag inkomen, een bijdrage van de overheid kunnen krijgen voor de kosten van de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen.

Opzegging zorgverzekering

De verzekeraars mogen de zorgverzekering niet opzeggen. Als je verzekerd bent mogen ze de verzekering alleen beëindigen als er sprake is van wanbetaling of fraude. De enkele reden dat je veel ziek bent en dus veel kosten maakt, kan er niet toe leiden dat de zorgverzekeraar de verzekering mag beëindigen. Dit opzegverbod voor zorgverzekeraars geldt voor zowel de basisverzekering als voor de aanvullende verzekeringen.

Premie zorgverzekering

De zorgverzekering is verplicht, maar u moet er wel voor betalen. De premie die u aan uw zorgverzekeraar betaald komt als volgt tot stand;
  1. De nominale premie; dit is de premie die iedere verzekerde aan de zorgverzekeraar betaalt. Alleen voor kinderen onder de 18 geldt dat zij deze premie niet hoeven te betalen.
  2. Naast de nominale premie betaalt u ook een inkomensafhankelijke bijdrage aan uw zorgverzekeraar; over uw loon of uitkeringen die u ontvangt betaalt u 7,1%. Dit percentage wordt slechts over de eerste € 50056 betaalt. Uw werkgever zal dit bedrag aan u moeten vergoeden. Over pensioenen, termijnen van lijfrente, resultaat uit overige werkzaamheden, winst uit onderneming en alimentatie, moet 5,0 % worden betaald.

Zorgverzekering 2014

Zoals bijna ieder jaar heeft zorgverzekeraar DSW zijn premies voor de zorgverzekering 2014 weer als eerste bekend gemaakt. Zorgverzekeraar DSW is een relatief kleine zorgverzekeraar en daardoor doorgaans sneller in staat om de premie stijging danwel daling door te rekenen. Dit jaar helaas opnieuw slecht nieuws, de zorgverzekering van DSW wordt in 2014 duurder. De premie 2014 is voor de Basisverzekering € 102,50. De totale premie voor het jaar 2014 komt daarmee op 1230 euro. Een en ander hangt samen met de tekorten op het zorgverzekeringsfonds van de overheid. Daarbij zijn opnnieuw de kosten van de zorg gestegen. Het probleem van de gestegen kosten zal geldt voor alle zorgverzekeraars, grotendeels veroorzaakt door de tegenvallende ramingen van de overheid. Voor de verder liggende toekomst zijn er ook weinig lichtpuntjes. De overheid neemt een aantal maatregelen waardoor zorgverzekeraars in 2014 een extra risico lopen, terwijl DNB een verhoogde solvabiliteitsdekking vereist. Een en ander is de reden dat de zorgpremie is gestegen.

Zorgverzekering 2014

De basispremie voor de zorgverzekering wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid. Voor 2014 is berekend dat de premie gemiddeld op ‚Ǩ 1230, - zal uitkomen. Ook het verplichte eigen risico gaat in 2014 met ‚Ǩ50,00 omhoog. In 2014 zal het verplichte eigen risico dus ‚Ǩ 220,00, - bedragen.  

Basisdekking

De basisdekking verzekert een aantal zorgvormen:
  1. Huisarts
  2. Specialist ziekenhuis
  3. Opname ziekenhuis
  4. Noodzakelijk vervoer ziekenhuis
  5. verloskundige hulp en kraamzorg
  6. Tandartskosten tot 22 jaar
  7. De meeste geneesmiddelen
  8. Er is een beperkte vergoeding voor fysiotherapie, logopedie en dieetiste mits medisch gewenst.

Eigen bijdrage / Eigen risico

Om ervoor te zorgen dat zorgverzekeraars niet voor alle kosten op hoeven te draaien, betaalt u voor sommige diensten een eigen bijdrage. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor kraamhulp een eigen bijdrage van € 4,00 per uur. Naast de eigen bijdrage heeft elke verzekerde een eigen risico van € 220 per jaar. De eerste € 220 die u aan kosten maakt voor zorg, wordt dus niet door de zorgverzekeraar vergoedt. Voor de huisarts, kraamzorg, verloskunde en tandzorg voor verzekerden tot 22 jaar, geldt dit eigen risico niet. Deze kosten worden altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Een zorgverzekeraar mag een hoger eigen risico aanbieden. Dit zal vaak leiden tot een lagere premie. De zorgverzekeraar is echter verplicht om een polis aan te bieden die maximaal € 220 eigen risico heeft. Bekijk ook eens een pagina over gezond eten.

Zorgtoeslag

Een verzekerde kan een zorgtoeslag krijgen. De zorgtoeslag zorgt ervoor dat ook mensen met een laag inkomen een zorgverzekering kunnen betalen. De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk.

Aanvullende verzekeringen

Elke zorgverzekeraar biedt aanvullende verzekeringen aan. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat ook kosten die niet door de basisverzekering worden gedekt, worden vergoedt. De aanvullende verzekeringen verschillen qua inhoud per zorgverzekeraar. Ook de kosten variëren per verzekeraar. Zorgverzekeraars bieden soms ook aanvullende verzekeringen aan in pakketten. Hoeveel een aanvullende verzekering kost en wat deze verzekering dekt, vindt u terug in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Zoals eerder al vermeld, heeft de zorgverzekeraar geen acceptatieplicht als het gaat om aanvullende verzekeringen. Dit kan ertoe leiden dat u een medische keuring moet ondergaan of een vragenlijst moet invullen. Kijk ook eens op Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken